Skip to main content

Guest lecture Marije Osnabrugge (Vrije Universiteit Amsterdam): Van keukentje tot cortegaerdje: genres in de vroegmoderne Zuid- en Noord-Nederlandse kunst.